http://www.sirigreenglow.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าหลัก

สินค้าและบริการ

รู้จักมิสเวจจี้

ฟาร์มของเรา

ร้านค้า

ข่าวสารและโปรโมชั่น

บทความ

เมนูสุขภาพ

ติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา


บริษัท สิริ กรีน โกลว์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการปลูกป่าเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน 
พร้อมทั้งปลูก แปรรูป และจัดจำหน่าย

ผักปลอดสารพิษในระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) และระบบซับสเตรท (Subtrate) ภายใต้ชื่อ "มิสเวจจี้"


 

เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าปัจจุบันมลพิษที่อยู่รอบตัวเรากำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งที่ปนเปื้อนมากับอากาศ น้ำ รวมทั้งอาหารที่เราบริโภคอยู่ทุกวัน 

 ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่อร่างกายเช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น การสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน การบริโภคผักและผลไม้เป็นประจำ

ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง  เพราะในผักและผลไม้นั้นอุดมไปด้วยวิตามิน, แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ ที่คอยยับยั้ง 

 หรือกำจัดเซลล์กลายพันธุ์ซึ่งจะเจริญเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด รวมทั้งช่วยชะลอความชราภาพก่อนวัยอันควร  

อย่างไรก็ตามผักและผลไม้ที่เราบริโภคนั้นต้องสะอาด ไม่มีการปนเปื้อนจากเชื้อโรค ยากำจัดวัชพืชและแมลงที่เป็นโทษต่อร่างกาย

 
"มิสเวจจี้" หนึ่งในความภาคภูมิใจของเราจึงถูกก่อตั้งขึ้นมา เพื่อผลิตผัก รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากผักแบบปลอดสารพิษ


 
ด้วยกรรมวิธีและกระบวนการผลิตที่ทันสมัยตามหลักเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Production)

 แม้กระทั่งสารอาหารพืชที่ฟาร์มของเราใช้ก็ผลิตจากโรงงานซึ่งได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

สิ่งเหล่านี้ทำให้เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ "มิสเวจจี้" ทุกชนิดที่ท่านบริโภค มีคุณภาพ สะอาด ปราศจากสารเคมีที่เป็นพิษต่อสุขภาพ

 ดังคำขวัญ (Slogan) ของเราที่ว่า "สดทุกใบ ไร้พิษทุกต้น" 


view

 หน้าแรก

 ข่าวสาร

 ติดต่อเรา

view